projekt nr 21

21. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny dla Mieszkańców - zabawa, sport, rozrywka na osiedlu Leśniewo


Lokalizacja

Plac znajduje się na osiedlu Leśniewo. Nr działki 70085, 70086.

Skrócony opis

Projekt dotyczy stworzenia nowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców, aby wzmocnić budowanie społeczności i szerzyć ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Zostanie ona podzielona na cztery strefy: 1. plac zabaw, 2. boisko wielofunkcyjne, 3. siłownia na świeżym powietrzu, 4. strefa do spotkań i integracji (wiata, ławki i stoliki). Teren placu jest wstępnie przygotowany do użytkowania.

Opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia nowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców, aby wzmocnić budowanie społeczności i szerzyć ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Zostanie ona podzielona na cztery strefy: 1. plac zabaw, 2. boisko wielofunkcyjne, 3. siłownia na świeżym powietrzu, 4. strefa do spotkań i integracji (wiata, ławki i stoliki). Teren placu jest wstępnie przygotowany do użytkowania, tzn. jest ogrodzony siatką i posiada bramę wjazdową.

Uzasadnienie

Utworzenie ogólnodostępnego i pełnego atrakcji placu rekreacyjnego pozwoli na zaspokojenie potrzeb aktywności fizycznej i wzmocni budowanie relacji wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych Mieszkańców. Projekt przyczyni się do urozmaicenia sposobów spędzania czasu wolnego, a także wesprze prawidłowy rozwój psychofizyczny, np. poprzez gry zespołowe, siłownię. Wielofunkcyjność przestrzeni przełoży się również na wyższy komfort życia społecznego oraz integrację środowiska lokalnego.

Wskazane działki stanowią własność gminy Rzekuń, a droga dojazdowa stanowi własność prywatną. Wnioskodawca nie uzyskał pisemnej zgody właścicieli gruntów na przeprowadzenie inwestycji.