projekt nr 21

21. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny dla Mieszkańców - zabawa, sport, rozrywka na osiedlu Leśniewo


Opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia nowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców, aby wzmocnić budowanie społeczności i szerzyć ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Zostanie ona podzielona na cztery strefy: 1. plac zabaw, 2. boisko wielofunkcyjne, 3. siłownia na świeżym powietrzu, 4. strefa do spotkań i integracji (wiata, ławki i stoliki). Teren placu jest wstępnie przygotowany do użytkowania, tzn. jest ogrodzony siatką i posiada bramę wjazdową.

Uzasadnienie

Utworzenie ogólnodostępnego i pełnego atrakcji placu rekreacyjnego pozwoli na zaspokojenie potrzeb aktywności fizycznej i wzmocni budowanie relacji wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych Mieszkańców. Projekt przyczyni się do urozmaicenia sposobów spędzania czasu wolnego, a także wesprze prawidłowy rozwój psychofizyczny, np. poprzez gry zespołowe, siłownię. Wielofunkcyjność przestrzeni przełoży się również na wyższy komfort życia społecznego oraz integrację środowiska lokalnego.

Opis lokalizacji

Plac znajduje się na osiedlu Leśniewo. Nr działki 70085, 70086.

Wskazane działki stanowią własność gminy Rzekuń, a droga dojazdowa stanowi własność prywatną. Wnioskodawca nie uzyskał pisemnej zgody właścicieli gruntów na przeprowadzenie inwestycji.