projekt nr 25

25. Gościniec Centrum


Lokalizacja

Skwer-trawnik wzdłuż ul. Steyera pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Pileckiego i al. Jana Pawła II.

Skrócony opis

Rada Seniorów w Ostrołęce pragnie stworzyć miejsce spełniające funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, integrujące ludzi i umożliwiające ich aktywność. Projekt zakłada zagospodarowanie dużego trawnika pomiędzy ul. Steyera a Pileckiego na Osiedlu Centrum. Powstaną chodniki, ławki, altana, plac zabaw dla seniorów z wnukami, plac do ćwiczeń i nasadzenia krzewów i drzew. A w kolejnych latach inne atrakcje

Opis projektu

Duży trawnik należący do Miasta Ostrołęki pomiędzy ulicami Steyera, Sikorskiego, Pileckiego i al. Jana Pawła II od lat był tylko zwykłym trawnikiem służącym do wyprowadzania psów i parkowania samochodów. Dla mieszkańców Osiedla Centrum udających się w kierunku Galerii Bursztynowej był miejscem, które trzeba jak najszybciej minąć, gdyż nie ma tu ławek, na których starsze osoby mogłyby odpocząć i innych obiektów, przy których warto byłoby się zatrzymać. W roku ubiegłym teren ten zaczął nabierać "życia". Na ścianie pobliskiego garażu powstał mural o roli Ostrołęki w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, a od strony ul. Sikorskiego Rada Seniorów wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami posadziła 9 sztuk wiśni piłkowanej, tworząc wiśniową aleję pod przyszły chodnik przez ten skwer.

Niezbędne prace będą polegały na wytyczeniu chodnika od "alei wiśniowej" przy ul. Sikorskiego i połączeniu go z ciągiem pieszym przy ul. Steyera. Wzdłuż chodnika będą umieszczone ławki w ilości 8 sztuk, na których można zrelaksować się w otoczeniu zieleni W pobliżu nowego chodnika chcemy postawić trwałą altanę, gdzie będzie można schronić się przed deszczem lub słońcem, spokojnie porozmawiać i zintegrować się z innymi osobami. W pobliżu będzie też miejsce, gdzie seniorzy i osoby niepełnosprawne, ale też inni mieszkańcy miasta, będą mogli przyjść i poćwiczyć na odpowiednich dla nich przyrządach, czyli tzw. siłownia pod chmurką, ale część przyrządów będzie dostosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dla dzieci zostanie wytyczony plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i innymi ciekawymi zabawkami. Siłownia i plac zabaw będą postawione w taki sposób, aby ćwiczące na siłowni osoby mogły pilnować swoje dzieci i wnuki na placu zabaw.

Poważna część przedsięwzięcia to dokonanie nasadzeń wysokiej i niskiej zieleni. Rada Seniorów rozmawiała z ostrołęckimi działkowiczami. Wszyscy deklarowali, że są gotowi udostępnić sadzonki takich roślin, jak bzy, jaśminowce, pigwowce i inne ciekawe rośliny wieloletnie. Jesteśmy w stanie jako Rada Seniorów przeprowadzić akcję sadzenia drzew i krzewów na tym terenie. W planach mieliśmy również obsianie terenu przed muralem łąką kwietną, na co dostaliśmy zgodę Pana Prezydenta, jednak z uwagi na pandemię i krótki czas na zakładanie takich łąk, który minął z końcem maja, przedsięwzięcie to postanowiliśmy wpisać do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Akcję zakładania łąki przeprowadzimy społecznie. Pomoc w jej założeniu jak i innych pracach związanych z nasadzeniami zdeklarowała Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki i Stowarzyszenie EKOMENA.

Na części tego terenu równolegle do ul. Steyera przebiega rurociąg ciepłowniczy. Wszystkie nasze prace zaplanujemy w ten sposób, że nad rurociągiem będą tylko fragmenty chodnika i nasadzenia, które będzie można łatwo i tanio odtworzyć. W przypadku awarii rurociągu będzie też łatwy do niego dostęp.

Z uwagi, że teren ten jest bardzo duży, chcielibyśmy go zagospodarować etapami. Docelowo mogą tu stanąć inne obiekty małej architektury ułatwiające życie mieszkańców, np. ogrodzony plac zabaw dla psów, pole do gry w bocce i minigolfa, stoły pingpongowe, miejsce na małe wernisaże prac artystycznych, kiosk z kawą, przekąskami, prasą i stolikami pod parasolem, za który miasto mogłoby czerpać profity. Skwer ten może stać się miejscem tętniącym życiem i przyjaznym dla seniorów.

PS. Projekt został opracowany na prośbę Rady Seniorów w Ostrołęce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa ok. 200 mb chodnika60 000 zł
2Altana + stoliki z ławkami26 000 zł
3Ławki 8 sztuk5 000 zł
4Sprzęt do siłowni i placu zabaw28 000 zł
5Przygotowanie ziemi pod nasadzenia, zakup nasion i sadzonek, późniejsze kilkukrotne podlewania świeżych nasadzeń15 000 zł
6Przygotowanie projektu inwestycji15 000 zł
Łącznie: 149 000 zł

Koszty realizacji projektu są znacznie wyższe niż przewiduje projekt.