projekt nr 3

3. "REMONT CHODNIKA I MURKA PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU ZSZ NR 1 IM. J. PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE PRZY ULICY PRĄDZYŃSKIEGO"


Lokalizacja

ULICA GENERAŁA IGNACEGO PRĄDZYNSKIEGO CHODNIK I MUREK PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU ZSZ NR 1  IM. J. PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE OD STRONY ULICY INWALIDÓW WOJENNYCH.

Skrócony opis

Projekt zakłada wyremontowanie chodnika przy ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego wraz remontem chodnika pomiędzy istniejącym murkiem a ścianą budynku ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, remontem tego murka wymianą starych drzew i nasadzenie nowych drzew w sposób zapobiegający w przyszłości  degradacji wyremontowanego chodnika i przylegającej drogi.

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika, wymianę starych drzew degradujących chodnik i drogę oraz nasadzenie nowych drzew w sposób zapobiegający degradacji wyremontowanego chodnika a także remont chodnika pomiędzy istniejącym murkiem a ścianą budynku
ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W związku ze złym stanem technicznym i wizualnym murka istniejącego w ww. lokalizacji, projekt zakłada generalny remont tego murka bądź w uzasadnionych okolicznościach w miarę istniejących możliwości jego likwidację. Projekt poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort pieszych w tym miejscu oraz poprawi w znacznym stopniu estetykę  pobliskiego otoczenia tj. ulic gen. Ignacego Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1REMONT CHODNIKA PRZY ULICY GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO120 000 zł
2REMONT MURKA PRZY ŚCIANIE BUDYNKU ZSZ NR 150 000 zł
3WYCIĘCIE STARYCH I NASADZENIE NOWYCH DRZEW5 000 zł
4NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU ZSZ NR 15 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Projekt złożony dwukrotnie przez tego samego autora.